Praktijkinformatie praktijk voor bekkenoefentherapie Apeldoorn

Behandelinformatie

Voor de individuele behandelingen staat gemiddeld een half uur. De intake en het onderzoek nemen de eerste keer vaak meer tijd in beslag. Wij vragen je om voor de intake een geldig id-bewijs en, indien je deze hebt, de verwijzing van de arts mee te nemen. Je wordt verzocht tijdens je behandelingen een badlaken mee te nemen i.v.m. de hygiëne. De behandelingen vinden veelal in ondergoed plaats. Houd hier rekening mee. Ook vragen we je om het mapje van de verloskundige mee te nemen naar elke behandeling. Wij streven er naar altijd zorgvuldig en op tijd te werken. Desondanks kan het voorkomen dat de behandeling voor je iets uitloopt. Wij vragen hiervoor je begrip.

Afspraken wijzigen/ afzeggen

Indien je onverhoopt verhinderd bent, dan dien je gemaakte afspraken uiterlijk 24 uur van tevoren af te zeggen.  In geval van ziekte vraag ik je de afspraak uiterlijk om 8u dezelfde ochtend af te zeggen. Dit kan telefonisch of via whatsapp op 06-19531302 of via de mail (info@oefentherapieapeldoorn.nl). Indien de telefoon niet wordt beantwoord, verzoek ik je het antwoordapparaat in te spreken, deze staat altijd aan. Je wordt dan zo spoedig mogelijk teruggebeld. Indien een afspraak niet op tijd is afgezegd, kan het tarief “niet nagekomen afspraak/ verzuimtarief” in rekening worden gebracht.

Vergoeding

In de meeste gevallen worden de behandelingen vergoed vanuit de aanvullende verzekering. Dit betekent dat je over de behandelingen geen eigen risico betaalt. Hoeveel behandelingen je precies vergoed krijgt, is afhankelijk van de hoogte van je aanvullende pakket. Voor het exacte aantal adviseer ik je de polis na te kijken. Je bent zelf verantwoordelijk voor de door jou afgesloten ziektekostenverzekering en voor de dekking van je oefentherapie behandelingen. Tevens dien je zelf bij te houden of er een overschrijding plaatsvindt van het aantal behandelingen oefentherapie die je vergoed krijgt van je ziektekostenverzekering.

Indien de zorgverzekeraar je behandelingen niet vergoed of je bent over het maximum aantal vergoedingen heen, dan hanteer ik de volgende tarieven:     

Tarieven Bekkenoefentherapie Cesar 2024

Behandeling bekkenoefentherapie€ 55,00
Behandeling bekkenoefentherapie aan huis€ 70,00
Intake en onderzoek (screening/ verwijzing)€ 100,00
Intake en onderzoek aan huis (screening/ verwijzing)€ 115,00
Eenmalig oefentherapeutisch onderzoek€ 100,00
Tarief “niet nagekomen afspraak”/ verzuimtarief Bekkenoefentherapie€ 40,00
Tarief “niet nagekomen afspraak”/ verzuimtarief Bekkenoefentherapie aan huis€ 55,00
Tarief “niet nagekomen afspraak”/ verzuimtarief Intake en onderzoek€ 75,00
Tarief “niet nagekomen afspraak”/ verzuimtarief Intake en onderzoek aan huis€ 90,00
Opstellen informatie t.b.v. Arbodienst/ Letselschadebureau e.d. € 95,00

Indien je fysiek niet in staat bent om naar de praktijk te komen, dan is het mogelijk dat je aan huis behandeld wordt. In overleg met jou zal ik bepalen of je hiervoor in aanmerking komt.

Elke ziektekostenverzekering hanteert eigen tarieven. Deze kunnen afwijken van bovenstaande tarieven. Indien je zorgverzekeraar de behandeling niet vergoedt, kan het voorkomen dat ik je vraag om na afloop van de behandeling direct af te rekenen.

Voor 2024 heeft de praktijk met alle zorgverzekeraars een contract afgesloten.

Kwaliteit

De praktijk staat voor kwaliteit. Alle werkzame therapeuten zijn lid van de Vereniging voor Oefentherapeuten Cesar en Mensendieck (VvOCM) en staan ingeschreven in het kwaliteitsregister paramedici.

Privacyreglement

Alle therapeuten hebben een beroepsgeheim. Wij werken in onze praktijk met de Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP) en houden ons aan de regels van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Dit houdt in dat je persoonlijke gegevens beschermd zijn. Voor meer informatie verwijzen wij je naar de praktijkmap in onze wachtruimte of kijk op onze website.

Klachtenregeling

Indien je onverhoopt om welke reden dan ook niet tevreden bent over (de behandeling van) je oefentherapeute, dan verzoek ik je om dit met de betreffende therapeute te bespreken en samen tot een oplossing te komen. Indien dit niet mogelijk is of onvoldoende opheldering geeft, dan wijs ik je op onze klachtenregeling. In de praktijkmap in de wachtruimte vind je hierover meer informatie.